SVÁŘEČKY a JINÉ ELEKTROTECHNICKÉ VÝROBKY

Na těchto stránkách budou prezentovány svářecí a jiné stroje, jejichž servis a opravy jsme schopni zajistit.

Kontaktní adresa:

Ing. Jaroslav NEZVEDA

Tel.: 723 305 006

Základní podstatou této nabídky je ta skutečnost, že u níže uvedených strojů zajistíme servis a opravy ne způsobem výměnkářským .

Tedy ne výměnou celého bloku stroje, ale skutečnou opravou vadné součástky ve Vašem zařízení.

Toto pak vede ve většině případů k výraznému zlevnění oprav poškozených strojů.

Tato skutečnost je založena na tom, že jsou prováděny opravy na základě kompletní servisní a technické dokumentace uvedených strojů.

Neprovádí se proto výměna vadných bloků, ale pouze oprava vadné součástky ve vadném díle stroje.

Níže budou uveden seznam strojů s technickou dokumentací pro opravy

Některé stroje budou vyobrazeny z fotodokumentace servisních předloh.

Nyní obrazy strojů s dokumentací.

Součástí této prezentace je i tabulka , kde jsou jednotlivé stroje vyjmenovány---pro rychlejší orientaci v nabízených strojích.

Obsah- seznam vyobrazených strojů


seznam strojů

Austro MIG 250

Vzhledem k tomu ,že je nutno předělat původní stránky tvořené Front Page programem , nevyhovujícím již použití ,
tak nastal stav kdy je nutno udržet stránky aktivní a navíc na nich průběžmě měnit obsah a to jak textů , tak fotodokumentace .
Proto bylo využito tohoto textového editoru, aby se zaplnili odstavce a vznilka představa o budoucím zobrazení stránky.

takže pokud nabýváte dojem , že textům není rozumět , tak není chyba na vaší straně, ale je to skutečnost , protože generátor textů nefunguje v českém jazyce,
Takže mějte zatím strpení a vyčkejt změn na těchto stránkách .
Nejprve budou upraveny a doplněny obrázky a posléze texty
Taky vzniknou nové části stránek s popisem schmat strojů a s vyobrazením schemat
veškeré stroje zde vyobrazené mají a i na těchto stránkách budou mít schemata,
Autor .

Austro MIG 250DETAIL stroje AUSTRO MIG 250návrat na začátek

Vzhledem k tomu ,že je nutno předělat původní stránky tvořené Front Page programem , nevyhovujícím již použití ,
tak nastal stav kdy je nutno udržet stránky aktivní a navíc na nich průběžmě měnit obsah a to jak textů , tak fotodokumentace .
Proto bylo využito tohoto textového editoru, aby se zaplnili odstavce a vznilka představa o budoucím zobrazení stránky.

takže pokud nabýváte dojem , že textům není rozumět , tak není chyba na vaší straně, ale je to skutečnost , protože generátor textů nefunguje v českém jazyce,
Takže mějte zatím strpení a vyčkejt změn na těchto stránkách .
Nejprve budou upraveny a doplněny obrázky a posléze texty
Taky vzniknou nové části stránek s popisem schmat strojů a s vyobrazením schemat
veškeré stroje zde vyobrazené mají a i na těchto stránkách budou mít schemata,
Autor .

BERGIN SUPER MIG 180L

Vzhledem k tomu ,že je nutno předělat původní stránky tvořené Front Page programem , nevyhovujícím již použití ,
tak nastal stav kdy je nutno udržet stránky aktivní a navíc na nich průběžmě měnit obsah a to jak textů , tak fotodokumentace .
Proto bylo využito tohoto textového editoru, aby se zaplnili odstavce a vznilka představa o budoucím zobrazení stránky.

takže pokud nabýváte dojem , že textům není rozumět , tak není chyba na vaší straně, ale je to skutečnost , protože generátor textů nefunguje v českém jazyce,
Takže mějte zatím strpení a vyčkejt změn na těchto stránkách .
Nejprve budou upraveny a doplněny obrázky a posléze texty
Taky vzniknou nové části stránek s popisem schmat strojů a s vyobrazením schemat
veškeré stroje zde vyobrazené mají a i na těchto stránkách budou mít schemata,
Autor .

BERGIN SUPER MIG 180LDETAIL stroje BERGIN SUPER MIG 180L

pohled na stroj návrat na začátek

Vzhledem k tomu ,že je nutno předělat původní stránky tvořené Front Page programem , nevyhovujícím již použití ,
tak nastal stav kdy je nutno udržet stránky aktivní a navíc na nich průběžmě měnit obsah a to jak textů , tak fotodokumentace .
Proto bylo využito tohoto textového editoru, aby se zaplnili odstavce a vznilka představa o budoucím zobrazení stránky.

takže pokud nabýváte dojem , že textům není rozumět , tak není chyba na vaší straně, ale je to skutečnost , protože generátor textů nefunguje v českém jazyce,
Takže mějte zatím strpení a vyčkejt změn na těchto stránkách .
Nejprve budou upraveny a doplněny obrázky a posléze texty
Taky vzniknou nové části stránek s popisem schmat strojů a s vyobrazením schemat
veškeré stroje zde vyobrazené mají a i na těchto stránkách budou mít schemata,
Autor .

Kapitola 3

Vzhledem k tomu ,že je nutno předělat původní stránky tvořené Front Page programem , nevyhovujícím již použití ,
tak nastal stav kdy je nutno udržet stránky aktivní a navíc na nich průběžmě měnit obsah a to jak textů , tak fotodokumentace .
Proto bylo využito tohoto textového editoru, aby se zaplnili odstavce a vznilka představa o budoucím zobrazení stránky.

takže pokud nabýváte dojem , že textům není rozumět , tak není chyba na vaší straně, ale je to skutečnost , protože generátor textů nefunguje v českém jazyce,
Takže mějte zatím strpení a vyčkejt změn na těchto stránkách .
Nejprve budou upraveny a doplněny obrázky a posléze texty
Taky vzniknou nové části stránek s popisem schmat strojů a s vyobrazením schemat
veškeré stroje zde vyobrazené mají a i na těchto stránkách budou mít schemata,
Autor .

Řídící deska regulátoru motoru podavače drátu (DC)
DETAIL stroje Řídící deska regulátoru motoru podavače drátu (DC)
návrat na začátek

Vzhledem k tomu ,že je nutno předělat původní stránky tvořené Front Page programem , nevyhovujícím již použití ,
tak nastal stav kdy je nutno udržet stránky aktivní a navíc na nich průběžmě měnit obsah a to jak textů , tak fotodokumentace .
Proto bylo využito tohoto textového editoru, aby se zaplnili odstavce a vznilka představa o budoucím zobrazení stránky.

takže pokud nabýváte dojem , že textům není rozumět , tak není chyba na vaší straně, ale je to skutečnost , protože generátor textů nefunguje v českém jazyce,
Takže mějte zatím strpení a vyčkejt změn na těchto stránkách .
Nejprve budou upraveny a doplněny obrázky a posléze texty
Taky vzniknou nové části stránek s popisem schmat strojů a s vyobrazením schemat
veškeré stroje zde vyobrazené mají a i na těchto stránkách budou mít schemata,
Autor .

zvětšit taky zvětšit zvětši se

návrat na začátek

zvětšit taky zvětšit zvětši se

návrat na začátek

Valid HTML 4.01 Transitional